Privacybeleid

Dit is de Privacy Policy van AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM ("AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM", "wij", "ons" of "onze"), een samenwerkingsverband van vrijwilligers zonder vast adres. AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en daarom niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ons Privacybeleid legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.awesomerotterdam.org (de "Dienst"), en wat uw keuzes zijn met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

Door de Dienst te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst ("Gebruikers").

Wat voor soort informatie verzamelen wij?

 

Informatie die u verstrekt

Wij verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

  1. Uw naam;
  2. Uw telefoonnummer;
  3. Uw adres;
  4. Communicatie tussen u en AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM (b.v., wij kunnen u Dienst-gerelateerde e-mailberichten sturen);

 

Logbestand informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt. Deze log file informatie kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer, browser type, browser versie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt en andere statistieken.

 

Analytics-diensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

Wij gebruiken analyse-instrumenten van derden om ons te helpen het verkeer en gebruikstrends voor de Dienst te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Service wordt verzonden, inclusief de webpagina's die u bezoekt, add-ons, en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Service. De tools gebruiken "cookies", tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw loginformatie en gedragsinformatie in een anonieme vorm te verzamelen. Wij verzamelen en gebruiken deze analytische informatie samen met analytische informatie van andere Gebruikers, zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele Gebruiker te identificeren. Met betrekking tot Google Analytics, hoewel Google Analytics een permanente cookie op uw webbrowser plant om u te identificeren, kan de cookie niet worden gebruikt door iemand anders dan Google. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent bij uw volgende bezoeken door cookies uit te schakelen.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Wij gebruiken alle informatie die wij hebben om ons te helpen onze Diensten te verlenen en te ondersteunen. Dit is hoe:

  1. informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt;
  2. het aanbieden, verbeteren, testen en controleren van de effectiviteit van onze Dienst;
  3. meetgegevens zoals totaal aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen te monitoren;
  4. technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen;
  5. nieuwe producten en functies te ontwikkelen en te testen; en

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM.

 

Wijziging van zeggenschap

Als wij AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (b.v. in de loop van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, vereffening), kan uw informatie die via de Dienst is verzameld deel uitmaken van de zaken die worden verkocht of overgedragen. De koper of verkrijger zal zich moeten houden aan de verplichtingen die wij zijn aangegaan in dit Privacybeleid.

 

Wettelijke verzoeken en het voorkomen van schade

Wij kunnen uw informatie inzien, bewaren en delen als reactie op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de wet ons hiertoe verplicht. We kunnen ook informatie raadplegen, bewaren en delen wanneer we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; onszelf, u en anderen te beschermen, inclusief als onderdeel van onderzoeken; en om de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die wij over u ontvangen, kan voor langere tijd worden ingezien, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een juridisch verzoek of wettelijke verplichting, een onderzoek door de overheid, of een onderzoek naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

 

Veiligheid en beveiliging

AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw informatie te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken waarborgen om te helpen de informatie die via de Dienst wordt verzameld veilig te houden. Nochtans, kan AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM de veiligheid van om het even welke informatie niet verzekeren die u aan AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM overbrengt of kan waarborgen dat de informatie op de Dienst niet kan worden geopend, onthuld, veranderd, of worden vernietigd. Wij verzoeken u om uw deel te doen om ons te helpen. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de toegang tot e-mailberichten tussen u en AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM, te allen tijde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy, of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgebracht naar en onderhouden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. Indien u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat wij de informatie naar Nederland overbrengen. Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

 

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke gegevens AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM van u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM.

 

Toepassingen, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gehanteerd door toepassingen, websites of diensten die zijn gekoppeld aan of vanuit onze Service, met inbegrip van de informatie of inhoud die deze bevatten. Onthoud dat wanneer u een link gebruikt om van onze Service naar een andere applicatie, website of service te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op deze applicaties, websites of services van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of dienst van een derde partij, inclusief diegene die een link hebben op onze Diensten, zijn onderworpen aan de eigen regels en het eigen beleid van die derde partij.

 

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar ("Kinderen"). Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u een ouder of voogd bent en u bent ervan op de hoogte dat uw Kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 

Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of de Dienst, kunt u een e-mail sturen naar hello@awesomerotterdam.org.

Wilt u
op de hoogte blijven?

 

Ontvang het laatste nieuws en evenementen in uw inbox, alleen awesomeness, geen spam.

Inschrijven