Disclaimer

Deze Website www.awesomerotterdam.org (de "Website") is eigendom van AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM ("AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM", "wij," "ons" of "onze"), een samenwerkingsverband van vrijwilligers zonder vast adres. AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en derhalve niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Inhoud website

AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en deze disclaimer te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM besteedt zorg en aandacht aan de inhoud van de Website. Het gebruik van (informatie op) de Website is echter voor uw eigen risico. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, verouderd en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt u dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid daarvan.

 

Aansprakelijkheid

AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM is niet aansprakelijk voor enige schade of andere schadelijke gevolgen door het gebruik van (informatie op) de Website. Indien u enige handeling verricht op basis van (de informatie van) onze Website, geschiedt deze handeling voor uw eigen risico. Er zal geen overeenkomst tussen u en AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM tot stand komen op basis van fouten en/of onvolledige of verouderde informatie.

 

AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM is niet aansprakelijk indien de Website niet toegankelijk of beschikbaar is ten gevolge van storingen(storing) en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden, door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Bovendien is AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM niet aansprakelijk voor de inhoud van de Website die door derden wordt verstrekt.

 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM is het niet toegestaan (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal dat op de Website wordt getoond, op welke wijze dan ook openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden.

 

Neem contact op met

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met AWESOME FOUNDATION ROTTERDAM via hello@awesomerotterdam.org.

Wilt u
op de hoogte blijven?

 

Ontvang het laatste nieuws en evenementen in uw inbox, alleen awesomeness, geen spam.

Inschrijven